Aleksandra WassoAktuellt

Fullsatt Famna-seminarium i Almedalen

I Almedalsparken bjöd vi in regionpolitiker till samtal om hur de avser att nyttja de nya möjligheterna, idéburen välfärd som träder i kraft 1 januari 2023. I år var Famnas program i Almedalen en del av Civilsamhällesarenan som anordnades av MUCF tillsammans med tio av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer.

 

Famnas ordförande Stefan Nilsson, till vardags direktor på Ersta Diakoni, ledde samtalet med Cecilia Elving, Ledamot (L) Regionfullmäktige, Sandra Ivanovic Rubin, Gruppledare (MP) hälso- & sjukvårdsnämnden, Jonas Lindberg, Sjukvårdspolitisk talesperson (V), och Tobias Nässén, Vård- & valfrihetsregionråd (M), samtliga från Region Stockholm.

 

Trots den hårde konkurrensen som råder i Almedalen var det till vår glädje ett fullsatt seminarium. Tidigt i samtalet konstaterades att samtliga medverkande är positivt inställda till de nya möjligheterna och vill se mer idéburen välfärd. Partiernas syn på hur det ska uppnås och vad de vill bidra med skiljde sig dock åt.

Idéburen sektor bidrar till utveckling av den offentligt finansierade vården. Cecilia Elving (L) pekade på att idéburna vårdgivare är goda arbetsgivare som kan inspirera branschen med sitt förhållningssätt till medarbetaren. Hon fick medhåll från Jonas Lindberg (V) som samtidigt la till att den goda arbetskulturen också leder till ett unikt mellanmänskligt bemötande, som är avgörande i kontakt med individer med sammansatt problematik, en patientgrupp som växer.

 

Samtliga medverkande tyckte att Famnas mål, Tio2030 dvs att idéburna välfärden ska öka från ca 3% till 10% år 2030, är rimligt och poängterade att man kommer att välkomna en sådan förändring. ”Idéburna organisationers kunskap och kvalitet kommer att leda till tillväxt när vi håller dörren öppen.” sade Tobias Nässén (M) och lyfte därmed politikens betydelse och ansvar för att öka idéburen välfärd. Sandra Ivanovic Rubin (MP) påminde om vikten av att regionerna vågar testa de nya möjligheterna och uppmanade till kreativitet för att möta dagens vårdbehov. ”Idéburna organisationer kan bidra mer till psykosociala lösningar i gränslandet mellan regionala och kommunala uppdrag”.

 

Den avsatta tiden på 40 minuter gick fort och fler argument och påståenden skulle kunna utvecklas och debatteras längre. Den politiska viljan att öka den idéburna välfärden i Region Stockholm finns hos samtliga partier som medverkade i samtalet. Nu hoppas vi på tydligt politiskt ledarskap i frågan och därmed bättre förutsättningar för Famnas medlemsorganisationer och andra idéburna aktörer att i högre grad bidra till den gemensamma välfärden.

Se seminariet här från 5:09

Senast uppdaterad 2022-09-08

Fler nyheter från Famna