Lisa LidgrenAktuellt, Idéburet företagande

Fyra nya filmer med Famna-medlemmar

Idéburen välfärd? Har vi olika sorters välfärd i Sverige? Ja, det har vi. Och det har vi haft i flera hundra år, även om vi sällan tänker på det i vardagen.

I dag finansieras välfärden av oss alla via skatten, men det finns många olika aktörer som skapar välfärd i form av sjukvård, omsorg och skolor.

Det som är speciellt för oss inom den idéburna välfärden är att alla verksamheter vi driver är grundade just i en idé. Vi drivs av en vilja att göra världen bättre, en liten bit i taget.

Idéerna varierar – där finns kristen värdegrund i det sociala arbetet, sekulär ansats i missbruksvården, antroposofiska idéer i verksamheter för funktionsnedsatta, judiska traditioner på äldreboendet, feministiska förtecken hos tjej- och kvinnojourer eller helt enkelt en vårdfilosofi som sätter individen i centrum. Men det gemensamma är att det finns en idé om vad man vill uppnå och att människan alltid är i fokus.

Nästan alla älskar idéburen välfärd. Det låter överdrivet men det är faktiskt sant. Personalen gillar att jobba på ett ställe där det finns en tydlig idé som styr verksamheten. Och när personalen trivs, då trivs oftast patienter, elever eller brukare.

Även politiker älskar idéburna verksamheter, fast av olika skäl. Politiker till vänster brukar gilla att våra verksamheter inte är vinstdrivande, det finns ingen ägare som ska ha utdelning. Och de till höger gillar att vi skapar mångfald och alternativ i välfärden.

Vi själva tycker bara att vi ska få utvecklas fritt och efter våra egna förutsättningar. Så är det tyvärr inte alltid idag. Dagens välfärdssystem gynnar oftast privata eller offentliga aktörer. Vi tycker att förutsättningarna borde förändras så att våra unika fördelar får spela en roll i upphandlingar och samarbeten med kommuner och landsting.

Vi tycker att idéburen välfärd ska bli större – mycket större. Titta och lyssna på företrädare för fyra av Famnas medlemmar för att få en bild av vilka verksamheter de bedriver och hur de ser på framtiden.

Stockholms Stadsmission:

Snabbheten att starta nya verksamheter är idéburen sektors själva DNA.

Jonas Wihlstrand, socialchef Stockholms Stadsmission:

Bräcke diakoni:

Patienter med livslånga problem kommer i kläm när landstinget jobbar med upphandlingar som enda modell.

Lotta Billgert, verksamhetschef på Rehabcenter Sfären inom Bräcke diakoni:

Stockholms Sjukhem:

Vi är en stiftelse och icke-vinstdrivande. Det är därför patienterna väljer oss.

Therese Lindberg, verksamhetschef Stockholms Sjukhem:

Ersta diakoni:

Nu bygger vi nytt med målet att vi ska vara Sveriges bästa sjukhus med de nöjdaste patienterna och uppnå de bästa medicinska resultaten.

Jan-Åke Zetterström, sjukhuschef Ersta Sjukhus, Ersta diakoni:

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna