Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

”Ge idéburen sektor chans att växa”

Martin Ärnlöv och Ulrika Stuart Hamilton skriver:
”Sverige behöver en stark tredje sektor, som erbjuder alternativ med tydliga värderingar och vårdfilosofier, bortom offentliga utförare och privata vinstdrivande företag. Sverige behöver den idéburna kraften. Och den måste få växa sig större och starkare, för nu står vi och stampar.
I dag utgör sektorn cirka 3 procent av välfärden. Det gjorde den för tio år sedan också, medan de kommersiella företagen vuxit från 8 till cirka 19 procent under samma period.

Ardalan Shekarabi har efter 2,5 år som minister skaffat sig ett gediget underlag i ett antal utredningar, framförallt Civilsamhällesutredningen och Välfärdsutredningen. I utredningarna finns bra förslag: att upphandlingar av välfärdstjänster understigande 750 000 euro ska undantas från bestämmelserna i LOU, att Sverige bör införa en möjlighet att reservera kontrakt för organisationer där vinsterna återinvesteras i den egna verksamheten (”artikel 77”), och att möjliggöra återinvestering av vinst som ett tilldelningskriterium i LOU-upphandlingar. Båda utredningarna är också positiva till Idéburna Offentliga Partnerskap (så kallade IOP-avtal).” …
”Såväl regering som opposition gillar idéburna utförare i välfärden. Frågan om bättre regelverk har utretts och remissbehandlats. … Nu är det dags för en proposition som lyfter fram sektorn och ger den möjlighet att växa.”

Läs hela debattartikeln i Dagens samhälle på länk här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna