För att bidra till klarhet och kunskap ordnar vi den 13 september en konferens där bland andra ansvarig minister medverkar, liksom representanter för SKR, några av de kommuner som vågat och flera av de idéburna aktörerna som har egna erfarenheter. På annan plats i detta nyhetsbrev framgår hur man anmäler sig och jag välkomnar alla som är intresserade, inte endast Famnas medlemmar! Vi kommer att vara i Stockholm Stadsmissions nya fina Mötesplats Mariatorget – fantastiska lokaler i en omgjord kyrka och jag lovar er: väl värd ett besök bara för atmosfären och de arkitektoniska och estetiska lösningarna.

 

Extra årsmöte i Famna

Exklusivt för medlemmarna är däremot det extra årsmöte som går av stapeln efter konferensen, på eftermiddagen, också den 13 september. Vid ordinarie årsmötet i våras fattade medlemmarna beslut om bl a stadgeändringar som dock är vilande och ska tas upp igen för beslut nu. Vilande är också förslagen om ett Jubileumspaket som innehåller ett nytt sätt att jobba med sociala innovationer i ett innovationsforum och beslut om avgifter för 2024. Denna gång ordnar vi årsmötet som ett hybridmöte och alla Famnas 105 medlemmar, oavsett var i landet ni befinner er, bör kunna delta. Dock hoppas vi att alla som kan kommer till både IOP-konferensen och årsmötet, som alltså också hålls i Mötesplats Mariatorget. 

Kallelse och handlingar till årsmötet går ut stadgeenligt inom kort.

Den 13 september blir alltså en rivstart på Famnas höst!

 

Avbruten upphandling i Stockholm

I min förra blogg skrev jag om de nya möjligheterna inom LOU/LOV att rikta sig till idéburna aktörer. Nya regler är på plats sedan årsskiftet, efter sju års påverkansarbete i frågan. Just då såg det ut som om Stockholm stad skulle bli först med att genomföra en sådan upphandling, för driften av ett äldreboende på Södermalm. Tyvärr har nu upphandlingen avbrutits.  Flera av Famnas medlemmar var nyfikna på och intresserade för att delta i denna pionjärupphandling enligt det nya regelverket. Men det visade sig, när villkoren i upphandlingen väl blev offentliga, att ingen av våra medlemmar som bedriver äldreomsorg bedömer att det går att bedriva verksamheten på boendet med de premisser som gäller i anbudsunderlaget. 

Det är verkligen tråkigt att den reserverade upphandlingen inte kunde fullföljas. Den hade kunnat bli ett spännande första exempel på hur de nya LOU-reglerna kan tillämpas. Att det inte blev så är en besvikelse, både för den idéburna sektorn och för många av stadens politiker som gärna vill se mer idéburen verksamhet i Stockholm. Det finns såklart flera lärdomar och slutsatser att dra av detta. Till exempel att det inför kommande upphandlingar behövs mycket mer dialog med de idéburna aktörerna om villkor kopplat till de faktiska förutsättningarna. Famna fortsätter att driva frågan och står förstås till förfogande för alla offentliga beslutsfattare som vill försöka få fler idéburna utförare i sin kommun eller region.

 

Glada nyheter till sist – praktikanter och ULVar

Vid varje terminsstart välkomnar Famna och våra samarbetspartners på våningsplanet (Forum, Fremia och Giva Sverige) ett antal högskolestudenter som praktikanter. Årets omgång har just genomfört sina två dagar av intensivt introduktionsprogram, om allt från vilka organisationerna är till handfasta råd om hur man skriver remissvar. Det tillhör mina finaste arbetsuppgifter att lotsa dessa unga människor in i vår verksamhet och bibringa dem insikter om den idéburna sektorn. I nästa nyhetsbrev kommer vi att presentera höstens praktikanter.

En annan glad nyhet är att vårt stora ESF-finansierade projekt SIV i Stockholm, där vi stödjer alla dem som vill skaffa sig den skyddade yrkestiteln undersköterska, nu verkar få ett systerprojekt i Göteborg, ULV, Undersköterskelyftet i Väst. Till det rekryterar vi i dagarna också medarbetare. Det är ESF som beviljar även detta projekt och vi ser fram emot att utvidga arbetet med kompetenshöjning till ytterligare en landsdel. Så välkomna också våra ULVar!