Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton

En mängd rejäla mötestekniska begrepp som dessa haglade under Famnas årsmöte. För mig var det första gången som medlemmarna visade sådan debattvilja på ett årsmöte. Olika meningar bröts mot varandra i diskussionen, som jag tyckte var konstruktiv och respektfull. Det var spännande! Till slut vann styrelsens förslag (mer om det på annan plats i nyhetsbrevet); stadgeändringen är dock vilande till dess att ett extra årsmöte bekräftat beslutet.   

Miljön för diskussionen var den bästa tänkbara: Ersta konferens uppe på Stigberget på Söders höjder, med utsikt över Stockholms inlopp, ett njutbart musikinslag med cello och sång och därtill en mycket intressant föredragning om det nya sjukhuset.  Själva årsmötet leddes med humor och fast hand av Jonas Andersson, f d sjukvårdspolitiker i VGR med lång erfarenhet av årsmöten, kongresser, stämmor och alla sorters debatter.

Maj månad är alltid överfylld av just årsmöten, stämmor, slutspurtande och sommaravslutningar. Samtidigt vill vi alla nog mest uppleva försommarens explosion i grönt och njuta av blomning och dofter. Denna tidskonflikt uppträder varje år. Och plötsligen är det midsommar…

 

Ministermöten

De nya möjligheterna inom LOU/LOV som vi ägnar mycket tid och kraft åt att föra ut till såväl beslutsfattare som medlemmar har vi också haft chans att diskutera med civilminister Erik Slottner. Själva lagstiftningen är ju på plats när det gäller möjligheten till riktade upphandlingar, men vi saknar fortfarande en lag om IOP och vi är missnöjda med hur Kammarkollegiets register över idéburna organisationer i välfärden utformats – liksom den alltför höga avgiften för att registrera sig.

När det gäller IOP föreslog vi rätt och slätt statsrådet att tillsätta en ny utredning som får i uppdrag att föreslå en ramlag. Det är bara att damma av direktiven från ”Idéburen välfärd” (SOU 2019:56) och sedan omformulera ett ”ska överväga” till ”ska föreslå” … Och för att Kammarkollegiet ska få ordning på registret krävs att de får ett litet anslag så att de kan utveckla innehållet och sedan löpande ta ut en rimligare avgift. Erik Slottner lovade förstås inte något vid sittande bord, men han lyssnade och antecknade.

Tack vare min kollega på Fremia, Karin Liljeblad, senior branschexpert vård och omsorg, har vi också fått ett möte med äldreomsorgsminister Anna Tenje. I början av juni ska vi med henne ta upp behovet av att förlänga Äldreomsorgslyftet, eller på andra sätt satsa på kompetens och kvalitet inom äldreomsorgen. Glädjande nog kommer vår styrelseledamot Emma Henriksson delta också i detta möte med sin djupa kunskap om sociala frågor och politiskt beslutsfattande.

 

Famna i Almedalen 29 – 30 juni

I Donners hus ordnar Famna tillsammans med en rad andra organisationer möten och diskussioner under den gemensamma vinjetten Civilsamhällesarenan. Välkomna på frukostseminarium kl 8 den 29 juni! Vi gästas bl a av Upphandlingsmyndighetens generaldirektör och kommer att diskutera hur de nya möjligheterna inom LOU och LOV kan utnyttjas av regioner och kommuner.

Nytt för i år är också en liten scen på Donners plats där vi presenterar idéburen välfärd genom att i korta intervjuer lyfta fram de medlemmar som är i Almedalen. Det är ett nytt grepp som vi får utvärdera sedan. Mina kolleger Aleksandra Wasso Hägglund och Klara Rapp kommer att hålla i det.

Mer om det i nyhetsbrevet som utkommer i slutet av juni!