Famnas utmärkta om- och nyvalda styrelse får fundera på vilken profil och ledarstil som Famna nu behöver. Jag är stolt över framförallt tre saker som vi uppnått under dessa åtta år:

– De nya möjligheterna inom LOU/LOV att rikta sig till idéburna aktörer. Nya regler är på plats sedan årsskiftet, efter sju års påverkansarbete i frågan.

– Famnas medlemstal har fördubblats sedan jag började. Vi har systematiskt värvat nya medlemmar och föreningen har vuxit organiskt. Emellanåt har vi också tappat medlemmar, men antal medlemmar, antal anställda hos medlemmar och omsättningen de representerar har vuxit varje år.

– Samarbete och samordning med andra organisationer i civilsamhället och inom idéburen sektor har utvecklats och systematiserats. Inte minst skedde detta inom ramen för Nysta-projektet som var en effekt av pandemin, men också parallellt med allt annat arbete och framför allt tillsammans med Fremia.

 

Men…

Vi har målet att idéburen sektor ska utgöra 10 procent av välfärden år 2030 – Tio2030! Dit är det ännu långt. De nya möjligheter som förändringarna i LOU och LOV innebär är en förutsättning. Men det räcker inte! Nya medlemstjänster, mer innovation, mer resurser för att lyfta påverkansarbetet, mer samarbete i sektorn – och med ny kraft är vad som också behövs.

Och jag har tillräckligt med självinsikt för att se att det inte är jag som leder det arbetet. Styrelsen har satt igång processen med att hitta en efterträdare. Har du frågor eller synpunkter är du förstås välkommen att kontakta någon där.

Själv tar jag nu en lång sommarledighet, men är tillbaka i höst. Jag ser fram emot att välkomna ett gäng nya praktikanter och kanske nya medarbetare i projektorganisationen. Jag ser fram emot det extra årsmötet som styrelsen beslutat ska gå av stapeln den 13 september och jag hoppas kunna träffa så många av er som möjligt i samband med den IOP-konferens vi ordnar samma dag!

Till dess: trevlig sommar!

Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton