Tack för åtta givande år!

Detta är mitt sista blogginlägg i rollen som generalsekreterare.

Vid månadsskiftet kliver jag ur den rollen. Det har varit åtta fantastiska år för mig. Men jag meddelade styrelsen i våras att det är dags för nytt ledarskap och ny energi att föra Famna och den idéburna välfärden in i framtiden.

När jag började 2015 hade Famna 52 medlemmar. Vi kämpade med att få politikerna i den då polariserade vinster-i-välfärden-debatten att ens fatta att det finns en tredje sektor också. Vi kämpade med att få styr på vårt statsbidrag. Vi fick fatt i projektfinansiering under åren som följde.

Nu 2023 har Famna 105 medlemmar. Sverige har fått lagstiftning på plats som möjliggör att offentlig upphandling riktas till idéburna aktörer. Famna har drivit flera stora externfinansierade projekt som varit gynnsamma för många medlemmar. Och sist men inte minst: vi har fått till ett nära samarbete med flera andra aktörer inom civilsamhället – inte minst Fremia. Det är inget dåligt facit och ett bra läge för nya krafter att ta över.  

Självklart finns det ambitioner under dessa år som jag inte lyckats nå upp till. En del av dem hoppas jag att min efterträdare får möjlighet att förverkliga. Dit hör t ex mer utvecklade medlemstjänster inom innovationsområdet, mer systematisk påverkan på och inspiration från beslut på EU-nivå och att alla idéburna organisationer i välfärden går med i Famna. Sist men inte minst återstår mycket att göra för att nå målet om att idéburen sektor utgör tio procent av välfärden till år 2030. Dit är det ännu en bra bit kvar.

Men de som jobbar vidare med dessa mål har ändå förbättrade förutsättningar:

– De nya möjligheterna inom LOU/LOV att rikta sig till idéburna aktörer, som är på plats sedan årsskiftet, efter sju års påverkansarbete i frågan. Det är det jag är mest stolt över att vi uppnått. I nästa steg måste vi se till att de också används!

– Famnas medlemstal har fördubblats, men potentialen att växa ytterligare, t ex bland Fremias idéburna medlemmar, är mycket stort. Ju fler medlemmar, desto större styrka och tydligare röst i det offentliga samtalet.

– Samarbete och samordning med andra organisationer i civilsamhället och inom idéburen sektor har utvecklats och systematiserats. Inte minst skedde detta inom ramen för Nysta-projektet som var en effekt av pandemin. Till vardags tar sig detta uttryck i t ex ROP-möten där en rad organisationer varje vecka går igenom remisser, utredningar och annat i omvärlden att ha koll på. Detta är ett nytt sätt att jobba som gagnar en rad intresseorganisationer och därmed dess medlemmar.

Den viktigaste strukturella förändringen när det gäller att poola resurser och arbeta på ett smartare sätt ligger precis framför oss. I och med det extra årsmötets beslut om stadgeändring och det i dagarna färdiga samverkansavtalet med Fremia, öppnar sig nya möjligheter. Famna ska göra det som föreningen är bäst på: driva förutsättningsfrågor för idéburen välfärd.

Till er som varit kritiska och skeptiska till denna utveckling vill jag också säga: era synpunkter har tagits på allvar av ledning och styrelse och utan er hade inte utformningen varit så genomarbetad och stabil som den nu blev. Jag hoppas och tror att era farhågor inte ska besannas, kanske helt komma på skam. Personligen är jag övertygad om att idéburen sektor kommer att utvecklas och växa på ett spännande sätt framöver.

Det har emellanåt varit jobbigt att få allt detta på plats, men jag ångrar inte en minut av dessa ansträngningar eller att jag den 25 augusti 2015 påbörjade denna resa.

Än en gång tack alla som varit med på den!

Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton