Anders malmstenOkategoriserade

Genomförandeutredningens förslag missar möjligheter till förnyelse

 

Genomförandeutredningens uppdrag har varit att föreslå implementering av EUs nya upphandlingsdirektiv i Sverige, men Genomförandeutredningens förslag missar möjligheter till förnyelse som skulle kunna bidra till kvalitetsutveckling, mer mångfald och valfrihet.

Exempelvis föreslår utredningen att svensk upphandling även fortsättningsvis ska domineras av pris som överordnad faktor.
EU-direktivet däremot öppnar för att lyfta kvalitetsfrågor vid upphandling.

Det nya förslaget om att använda kvalitetskrav finns i artikel 67:2 i EU-direktivet. Det är EU-lagstiftarnas intentioner att lyfta fram kvalitetsfaktorn vid upphandlingar, och även i Sverige har kritiken varit ihållande mot att pris på ett negativt sätt har överordnats kvalitet.
Men trots möjligheter att ändra svensk implementering föreslår Genomförandeutredningen att pris ska fortsätta vara överordnat kvalitet.

Ett viktigt tillfälle att förändra upphandlingsordningen och gynna kvalitetsupphandlingar riskerar därmed att gå förlorat, och Famna är mycket kritiskt mot utredningsförslaget. Förlorare är kommuner, landsting samt deras brukare och patienter, som inte kommer kunna fokusera mer på kvalitet.

Genomförandeutredningens förslag följer ett liknande mönster i andra delar av implementeringsförslagen för EU-direktivet. Mönstret består i att det finns nya förslag och öppningar i EU-direktivet, men de svenska utredningsförslagen låter gamla regler i stort sett bestå.

Genomförandeutredningens mönster att inte ta tillvara förbättringsmöjligheter går igen i förslag som rör Idéburet-Offentligt Partnerskap, frågor om sociala hänsyn, reserverade kontrakt (art. 20 och 77), innovation och kvalitetssäkring. EU-direktivet öppnar för dialog mellan upphandlare och utförare, och för möjlighet att förkasta alltför låga anbud.

I dessa frågor finns möjligheter till nya, mer flexibel och kvalitetsstödjande regelverk, medan Genomförandeutredningen väljer en annan väg och föreslår att konservera de hämmande regler som finns.

Senast uppdaterad 2014-10-03

Fler nyheter från Famna