Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Glädjande riksdagsbeslut

Denna vecka klubbas i riksdagen en beställning till regeringen om att återkomma med ett bättre stöd för ”det breda civilsamhället”. Det är så finansutskottet beskriver uppdraget. Ett enigt utskott ställer sig bakom kravet. Finansutskottet konstaterar också att civilsamhället både gjort stora insatser under pandemin och drabbats hårt av den. Från Famnas sida håller vi förstås med. Många av de stöd som tagits fram under året för att stötta företag omfattar formellt även de idéburna aktörerna. Men det är verkligen inte alla av dem som passar dessa organisationers logik och struktur. Även om både regering och riksdag försökt flera gånger har stöden, med några undantag, främst kunnat användas av företag.

I vissa fall har stöden direkt riktats till verksamheter för socialt utsatta som idéburna bedriver. Men då lade man i stället på orimliga restriktioner som att de sökande organisationerna inte får vara stiftelser. Även detta har Famna förstås tagit upp flera gånger och påpekat det orimliga i.

När riksdagen nu uppmanar regeringen att återkomma med ett bättre förslag tror vi att Famnas påverkansarbete har spelat stor roll. Vi har fortlöpande haft kontakt md de partier som velat lyssna till våra synpunkter och förslag. I själva formuleringarna känner vi igen vår argumentation:  ”Civilsamhällets olika organisationer och föreningar har drabbats hårt av pandemin. Verksamheterna har inte kunnat fungera normalt och behovet av att ställa om har varit stort. Samtidigt finns ett stort behov av civilsamhällets insatser. Regeringen har på olika sätt skjutit till medel men enligt utskottet skulle omfattningen av stöden behöva vara större och bättre anpassade till civilsamhällets förutsättningar. Utskottet anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett stöd som bättre når fram till det breda civilsamhället.”

För att hjälpa regeringen på traven kommer vi att skicka över en rad förslag som vi utarbetat tillsammans med Forum och Giva Sverige. Så håll tummarna för att vi lyckas påverka utformningen något denna gång!

…. medan andra inte verkar medvetna om vår existens

I samma veva som finansutskottet formulerade sina krav till regeringen, drabbade finansminister Magdalena Andersson (S) och Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson samman i en Agenda-debatt om välfärden. Där nämndes inte med ett enda ord att det finns andra aktörer än de vinstdrivande företagen eller offentlig sektor. Det var ett sorgligt spektakel där gamla inkörda hjulspår om vinster i välfärden kördes en gång till. Tänk vad bra det hade varit om åtminstone studioreportern fått debattörerna att svara på frågor om vilken roll de vill att idéburna välfärdsaktörer bör spela. Vi har uppenbarligen en hel del opinionsbildning kvar att arbeta med när ledande företrädare för landets två största partier i en debatt på bästa sändningstid så totalt kan bortdefiniera den del av välfärden som faktiskt är svaret på bådas önskemål: både valfrihet och återinvesterade vinster, i stället för offentliga monopol och vinstdrivande företag. Och som faktiskt därtill representerar mångfald och nytänkande inom många områden.

Jag kan känna viss uppgivenhet över vår frånvaro i den debatten. Men den bristen motiverar mig också att jobba vidare. Det finns åtskilligt kvar att göra för att synliggöra våra medlemmar och alla andra fina exempel på idéburna verksamheter.

Träffas vi i maj?
Eftermiddagen den 27 maj är det dags för Famnas årsmöte, och vi hoppas verkligen att det ska kunna bli ett årsmöte där vi får träffas och umgås på riktigt. Det går i så fall av stapeln i Stockholm, med en trevlig kvällsaktivitet och med en fin artist som avslutning. Men möjligheten att koppla upp sig digitalt till själva årsmötet kommer också att finnas. För vi vet ju inte hur långt vaccinerandet kommit eller om restriktionerna är lättade. Men visst vore det trevligt att ses?

Senast uppdaterad 2021-03-24

Fler nyheter från Famna