Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Dags att nominera till Stora Samhällsgalan

Dagens Samhälle har instiftat ett antal priser för att premiera framstående insatser inom välfärd, entreprenörskap och samhällsbyggnad. De olika priskategorier för framstående insatser inom välfärd, entreprenörskap och samhällsbyggnad är:

  • Årets välfärdsförnyare (förskola, skola, vård, omsorg)
    Priset går till en verksamhet eller ett arbetssätt som förnyats inom förskola, skola, vård eller omsorg. Nominerade är kommuner, landsting, regioner, företag, organisationer, kommunala bolag och verksamheter. Priset ges till en eller flera privata eller offentliga aktörer, tillsammans eller var för sig.
  • Årets samhällsentreprenör (typ Fryshuset, Mattecentrum, Läxhjälpen etc)
    Priset går till en idé som är en lösning eller del av en lösning på ett samhällsproblem. Nominerade är en ideell organisation, ett företag eller personer som grundat eller verkar inom en ideell organisation eller ett företag.
  • Årets offentliga ledare
    Priset går till en ledare, verksam som högre chef inom kommun, landsting, region eller motsvarande verksamhet. Personen ska ha bredd som ledare, få goda referenser från kollegor och medarbetare och kunna tjäna som inspiration och förebild för andra chefer och ledare.

Nominera senast den 12 mars!
via länk här till Dagens Samhälle

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna