Aleksandra WassoAktuellt, Kvalitet och utveckling

Goda råd för en lyckad upphandling

Förbered dig i god tid, och ta reda på allt du kan om beslutsfattaren och dess behov. Det är den viktigaste förutsättningen för att lyckas i en upphandling. Det var Fredrik Flodins, specialist i upphandlingsfrågor på PwC, budskap vid ett frukostseminarium om hur man påverkar en upphandling, som Famna nyligen anordnade.

Förberedelserna inför en upphandling ska komma i gång långt innan det är dags för själva anbudsprocessen. Redan två år innan den börjar bör informationsinhämtningen och lobbyarbetet dra igång.

– Den som förbereder sig bäst har de bästa förutsättningarna att sedan lyckas med sitt anbud. Anbudet riskerar annars att bli ett skott i mörkret, sa Fredrik Flodin vid seminariet.

Det första steget är att kartlägga beslutsfattarna.  Ta reda på vilka som finns i din omvärld, om upphandlingen till exempel rör ett äldreboende. Det kan röra sig om pensionärs- eller anhörigföreningar och inte minst Sveriges Kommuner och Regioner, vars rekommendationer väger tungt. Identifiera sedan vilka politiker som sitter i den aktuella nämnden, och vilka tjänstpersoner som ansvarar för frågan i den relevanta förvaltningen.

Därefter är det dags för behovsanalysen.

– Då ska du ta reda på vad beslutsfattaren vill, genom att lyssna, fråga och dokumentera. Men du ska inte framföra ditt eget budskap vid detta samtal, var Fredrik Flodins råd.

Så är tiden mogen att arbeta fram ett färdigt förslag. Fredriks rekommendation är att göra det genom att koppla din egen förmåga till beslutsfattarens behov. Och slutligen är det tid för marknadsaktiviteten, till exempel ett studiebesök i din verksamhet med en politiker.

– Här är förberedelser A och O för ett lyckat möte. Glöm inte bort att planera för mjuka faktorer som ett genomarbetat presentationsmaterial och kaffe, menade Fredrik Flodin.

Om du missade seminariet finns här en inspelning av hela seminariet.

Fler utbildningar i tillväxt

Den 19 mars klockan 08.00-09.00 är det dags för en fristående uppföljning av februariseminariet. Då fokuserar Fredrik Flodin, PwC, på LOU/LOV – att förstå och förhålla sig till krav. Han svara på frågor som ”Vilka upphandlingsformer finns och vad betyder de?” och ”Hur vinner man en upphandling?”. Den 23 april är det en inspirationsföreläsning om hur man startar upp sitt hållbarhetsarbete.

– Vi kommer också att erbjuda utbildningar, och påbörjar det med ett strategiseminarium i vår om hur man kan jobba med strategisk utveckling på ett hållbart sätt i sin organisation, säger Klara Rapp, som ansvarar för tillväxtfrågor inom Famna.

Du som är intresserad av att veta mer om seminarier och utbildningar inom ämnet tillväxt, kontakta Klara Rapp på klara.rapp@famna.org

 

Senast uppdaterad 2021-03-24

Fler nyheter från Famna