Anders malmstenMedlemsnyheter

Göteborgs Räddningsmission presenterar studie om barn som bor i fängelse

Arvsfondsprojektet mellan Kriminalvården och Göteborgs Räddningsmission/Solrosen presenterar sin slutrapport. Fokus har varit på de ca 20 barn per år som bor på anstalt tillsammans med sin frihetsberövade förälder.

”Det är uppenbart att den lokala nivån, chef och medarbetare på anstalten, har goda ambitioner och anstränger sig för att hantera de svårigheter som uppstår i den dagliga verksamheten och i samverkan med socialtjänsten. Det framstår dock som att kriminalvården på det här området över tid har haft bristande förmåga att omsätta erfarenheter på lokal nivå till övergripande strukturer. Det är anmärkningsvärt och angeläget att förändra.” /ur rapportens sammanfattning.

Man har genom projektet fått en del positiva erfarenheter men även synliggjort brister.
“På lokal nivå måste chef och personal ha kompetens och drivkraft att styra och hantera frågan på ett professionellt och pragmatiskt sätt. Personal på enheter som tar emot barn behöver kunskap om barns utveckling, anknytning och föräldraskap”, säger Line Fuchs, verksamhetsansvarig på Göteborgs Räddningsmission/Solrosen.

Läs mer här

Senast uppdaterad 2015-01-30

Fler nyheter från Famna