Aleksandra WassoAktuellt

Göteborgs Stadsmission satsar på barnen

Göteborgs Stadsmission ansvarar för en utbildningssatsning för socialsekreterare runt om i Sverige med fokus på handläggning av ärenden med skyddsbehov. Utbildningarna börjar under 2022.

Satsningen är en del i projektet “Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende”, ett samarbete mellan Rädda Barnen, Barnafrid – Nationellt Kunskapscentrum, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Göteborgs Stadsmission och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Projektets övergripande mål är att bidra till stärkt skydd och stöd för barn som vistas på skyddat boende tillsammans med sin förälder.

Göteborgs Stadsmission arbetar också bland annat med en ny satsning inom barn- och familjeområdet, förstärkt familjehemsvård.

– Här tar vi emot placeringar av barn och ungdomar med stora och komplexa behov. Ofta har de varit utsatta för våld eller hedersrelaterat våld. Familjehemsverksamheten arbetar i nära samverkan med vår skyddsverksamhet som kan ge familjehemmen särskild handledning för att klara svåra skyddsärenden, berättar Catarina Berndtsson, områdeschef.

Här kan du läsa mer om Famnamedlemmen Göteborgs Stadsmission.

Senast uppdaterad 2021-10-26

Fler nyheter från Famna