Anders malmstenMedlemsnyheter

Göteborgsseminarium: Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Möt Britt Östlund, professor i teknisk vårdvetenskap på KTH, som ger en bild av problemen, men också möjligheterna, vid detta seminarium arrangerat av Bräcke diakoni.

Några av frågeställningarna under seminariet kl 14-17 den 10 oktober på Arena:Första Lång:
Problemen och möjligheterna, var står vi nu?
– Demografisk utveckling. Hur många gäller det egentligen?
Hur mycket personal behövs? Ska tekniken ersätta personal?
Frågan just nu: vad ska vi ha eller inte ha tekniken till?
Hur ska vi organisera digitaliseringen allmänt, och särskilt inom äldreomsorgen.
Paus.
Robotar och ny teknik
– Hur långt har vi kommit? Vad är det vi talar om? Vad innebär digitaliseringen?
– Kan man påverka teknikutvecklingen? I så fall hur?

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl deltagande på länk här.

Lite mer info om seminariet på länk här.

 

Senast uppdaterad 2018-10-02

Fler nyheter från Famna