Anders malmstenMedlemsnyheter

“Hallå, det är jag”

 

RFS bjuder på premiärvisning av filmen tisdagen den 8 december mellan kl 15.00-17.00. Filmen är cirka tio minuter lång. Det finns även tid för frågor och mingel med regissören Markus Andréasson, andra gäster och RFS kansli. Premiären hålls på Södermannagatan 44 i Stockholm, i Frälsningsarméns lokaler.

Mer information om filmen finns på länk här.

Rollkoll är ett treårigt projekt som drivs med medel från Arvsfonden, med start hösten 2013. Syftet är att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring unga huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.

RFS samarbetar i projektet med Schizofreniförbundet, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, och Riksförbundet Attention.

Det har saknats ett tydligt och lättförståeligt material som redogör för rollfördelningen mellan den gode mannen och andra aktörer i nätverket kring unga med psykiska funktionsnedsättningar. Projektet har därför tagit fram informationsmaterial som redogör för gränsdragningen mellan den gode mannens uppgifter och andra aktörers ansvar.

Om RFS:

Med frivilliga samhällsarbetare avses människor med lagreglerade frivilliguppdrag som lekmannaövervakare, partnerkontaktpersoner, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödfamiljer, stödpersoner, särskilt förordnad vårdnadshavare, god man och förvaltare samt besökare på häkten och anstalter.

Länk till RFS

RFS skriver:

Som frivillig samhällsarbetare har du en dubbel funktion. Du är ett stöd för en enskild person och ska arbeta tillsammans med den enskilde i syfte att stärka hans/hennes förmåga att kunna leva ett gott och självständigt liv. Du ska också förebygga och medverka till att avhjälpa eventuella missförhållanden genom att vara en medborgare med insyn i verksamheter som anknyter till våra uppdrag. Frivilligt samhällsarbete ska alltid bygga på ett erkännande av alla människors lika värde.

 

(Publicerad 151109)

Senast uppdaterad 2015-11-09

Fler nyheter från Famna