Anders malmstenIdéburet företagande

Halverade utredningstider i IOP-samarbetet Alingsås – Bräcke diakoni

En vårdkedja kring demens – det är vad det uppmärksammade och ifrågasatta IOP-samarbetet mellan Bräcke diakoni och Alingsås kommun handlar om. Samarbetet leder till att vårdtagare fångas upp tidigare och får en diagnos men också ett snabbare omhändertagande därefter. Tiden från att utredningen startar till att det finns en fastställd diagnos är hälften så lång i IOP-samarbetet som i Västra Götalandsregionen.

Nyligen ordnade Bräcke diakoni ett seminarium i ämnet där praktiska resultat, aktuell forskning och lärdomar för framtiden diskuterades. IOP-samarbetet har pågått i tre år och fortsätter trots den pågående rättsprocessen. Kammarrätten har bedömt att Alingsås kommun har gjort en otillåten upphandling av ett äldreboende och dömt ut kommunen till fem miljoner kronor i böter. Alingsås kommun har ansökt om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen och fått stöd av SKL, Sveriges kommuner och landsting.
Läs mer här: https://www.brackediakoni.se/nyheter/unikt-samarbete-ger-halverade-utredningstider

Senast uppdaterad 2019-10-17

Fler nyheter från Famna