Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Händelserik höst hägrar

Efter 11 september vet vi hur det gick i riksdagsvalet. Så småningom klarnar också vilka som kommer att bilda regering. Minst lika intressant för idéburna välfärdsaktörer är vilka konstellationer som blir styrande i den egna regionen och kommunen. Vi lever i en spännande tid.

Allt detta sammantaget bildar förutsättningar och bakgrund för vårt fortsatta påverkansarbete. Vi vill träffa nyvalda politiker, berätta om varför idéburen sektor behövs och vad våra medlemmar bidrar med, men också påverka program och visioner för hela mandatperioden. De politiska styrdokument som nya och gamla majoriteter enas om måste innehålla förslag om civilsamhället och idéburen välfärd. Vi kommer att ha bråda dagar och kan förstås inte täcka in alla kommuner och regioner. Men tillsammans med medlemmarna ökar vi ambitionerna i höst.

 

Det viktigaste som hänt under mandatperioden?

För idéburen välfärd kom det viktigaste riksdagsbeslutet precis på slutet av mandatperioden: i juni fattade Riksdagen beslut om nya upphandlingsregler och en definition av idéburen aktör i välfärden. Nästa år får kommuner, regioner och stat möjlighet att rikta upphandlingar till idéburna aktörer om de vill. Famnas jobb fokuseras nu på att se till att de faktiskt vill samt utnyttjar möjligheten.

I somras kom också ett viktigt beslut från EU-domstolen om det s k ASADE-fallet som ni kan läsa om här. I korthet innebär det att de nya reglerna som träder i kraft i januari 2023 inte på något sätt strider mot EU:s upphandlingsregler. Detta har även konstaterats av SKR, vilket är viktigt för kommuner och regioners tillämpning av nyheterna.

 

Så nu är allt klart och kommer gå som på räls?

Rälsen är lagd, men hur går det med tågen? Ett första steg i vårt påverkansarbete är att föra dialog med den myndighet som ska utforma registret över idéburna aktörer nämligen Kammarkollegiet. Vi arbetar för att det ska bli så låga kostnader som möjligt och kanske ännu viktigare, så lite byråkrati som möjligt. Vi kommer även att uppmuntra alla Famnamedlemmar att dels anmäla sig till registret, dels ligga på sina egna kommuner och regioner och visa vad de nya möjligheterna i praktiken innebär för utveckling av välfärden. Famna kommer göra en rejäl satsning för att sprida kunskap till alla berörda om detta. För nu vill vi verkligen att det ska bli verkstad av våra tillväxtambitioner! Dagens ca 3 procent av välfärden ska växa till 10 till år 2030 – dvs Tio2030!

Famnas seminarium i Almedalen fokuserade på de nya möjligheterna och åtminstone de medverkande politikerna verkade inställda på att pröva nya sätt för att förbättra välfärdsmixen i sin region. Seminariet kan ses i efterhand på Youtube.

 

Men alla andra frågor då?

NYSTA – civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt – som skapades under pandemin och som har jobbat fram en rad förslag inom breda områden fortsätter. Tack vare att vi är flera organisationer som kan växeldra och hjälpa varandra att flytta fram positionerna när det gäller t ex internmoms, stiftelsefrågan, IOP eller arbetsmarknadsfrågor på agendan tappar vi inte tempot där heller.

 

Dags att träffas igen!

Boka in höstens medlemskonferens i Falköping, 9 – 10 november. Vi utlovar fullmatat program, chans att nätverka professionellt och trevlig samvaro!

Till sist en nyhet om min företrädare

Lars Pettersson som var med och grundade Famna 2004 och var dess generalsekreterare till 2015, kommer att utses till hedersdoktor vid Marie Cederschiölds högskola. Lars Pettersson har under många år verkat för forskning inom socialt arbete och för civilsamhällesforskning. Han promoveras vid en akademisk högtid den 30 september. Det ska bli fint att få fira hans viktiga insatser för sektorn då!

Senast uppdaterad 2022-09-08

Fler nyheter från Famna