Aleksandra WassoAktuellt

Här är Nystarapporten

Här är den – Nystarapporten! Den 18 juni presenterades den i samband med en mycket välbesökt digital konferens. Rapporten innehåller över hundra förslag till förändringar, riktade till både politiker på alla nivåer och civilsamhället självt. Här finns konkreta förslag på hur demokratin, välfärden och tilliten kan stärkas.

– Våra förslag till ett förnyat samhällskontrakt syftar inte bara till att reparera de skador som pandemin orsakat utan också till att ta itu med missförhållanden som funnits under längre tid och som vi menar att civilsamhället är bäst lämpat att lösa. Civilsamhället har en unik och underutnyttjad förmåga att bygga tillit, något som behövs mer än på länge i Sverige, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset och ordförande för Nysta.

Här kan du läsa hela Nystarapporten, samt Nystas huvudförslag och ett pressmeddelande.

Här kan också ta del av hela Nystakonferensen Ett bättre Sverige.

Här kan du läsa en intervju med Martin Ärnlöv i Altinget.se publicerad den 18 juni om vad som händer härnäst. Om du inte kan läsa hela artikeln är tipset att börja prenumera på Altinget Civilsamhälle. Om du anmäler dig omgående kan du få en gratis prenumeration ända fram till maj 2022.

Senast uppdaterad 2021-08-30

Fler nyheter från Famna