Anders malmstenAlla nyheter

Hemlöshet i Sverige – Stockholms Stadsmission varnar för ökade siffror

Stockholms Stadsmission har gjort en rapport som de i dagarna har presenterat för riksdagen, Hemlös 2014. Rapporten har fokus på de ökade siffrorna kring antalet hemlösa i Sverige. 1 500 personer över 65år lever idag i hemlöshet och de förväntas öka i grad med att antalet medborgare beräknas bli fler de närmaste 5 åren.

Utdrag ur Hemlös 2014:

8 av 26 kommuner har en övergripande plan mot hemlöshet.
I 7 av 26 kommuner har socialtjänsten en skriftlig handlingsplan för hur hemlöshetsarbetet ska skötas av handläggarna.
6 av 26 kommuner erbjuder Bostad först.
15 av 26 kommuner uppger att det finns övergripande överenskommelser om samarbete mellan kommunen och bostadsföretag/hyresvärdar.
10 av 26 kommuner samarbetar aktivt med lokala frivilligorganisationer för att motverka och avhjälpa hemlöshet.

– Vi ser en tydlig trend. Bostadsbristen är särskilt tuff i storstäderna och det drabbar många pensionärer som lever i ensamhet med svag ekonomi. Det tänder en varningslampa hos oss då vi vet att äldre som hamnar i hemlöshet tenderar att fastna i utanförskap. I årets rapport har vi därför kartlagt hur Stockholms kommuner arbetar för att motverka och avhjälpa hemlöshet. Resultatet är skrämmande, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

Läs hela artikeln här
Läs rapport Hemlös 2014 här

Senast uppdaterad 2014-11-21

Fler nyheter från Famna