Idag beslutade Famnas medlemmar på ett extra årsmöte att säga ja till styrelsens förslag om framtiden. Förslaget, som fått namnet Jubileumspaketet, består av tre delar. Den första delen, en stadgeändring som innebär att Famna blir en ansluten intresseorganisation till arbetsgivarorganisationen Fremia, har varit mest omdiskuterad. I denna fråga sa idag 50 medlemmar ja och 13 nej.

– Det har varit livliga diskussioner och emellanåt starka känslor, precis som det ska vara i en demokratisk process. Men jag som generalsekreterare är väldigt glad över den inriktning som medlemmarna till slut valde. Jag tror att det är det bästa, både för Famna och för sektorn, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna.

Jubileumspaketet innebär också två andra delar. Den ena handlar om en avgiftsdifferentiering, där de Famnamedlemmar som inte också är medlemmar i Fremia kommer att få bidra lite mer till den ambitionshöjning som ligger i Jubileumspaketet, än de som är med i Fremia och bidrar den vägen. Den andra handlar också om ett innovationsforum som ska synliggöra de idéburnas innovationer, stödja innovationsprocesser i välfärden och se till att nya idéer sprids och implementeras. Arbetet med detta forum kommer att påbörjas efter årskiftet.

Även Famnas styrelse var nöjd med medlemmarnas vägval. Ordförande Stefan Nilsson poängterar att förslaget handlar om en ambitionshöjning. Att syftet är att skapa mer synlighet och tillväxt för idéburen välfärd.

– Det här är ett förslag som vuxit fram under lång tid för att möta de utmaningar vi som sektor står inför. Jag är övertygad om att det kommer göra oss starkare och ge oss en tydligare röst. Jag vet att alla medlemmar inte röstat för detta förslag men jag hoppas verkligen att de ska ge detta lite tid. Så kan vi gemensamt utvärdera längre fram, säger Stefan Nilsson, ordförande i Famnas styrelse.

Som Stefan Nilsson nämner så har det inte varit konsensus i denna fråga. En handfull medlemmar har drivit en annan linje och ställt sig frågande till om stadgarna verkligen behövde ändras. Majoriteten röstade ändå ja. En av dem som gjorde det är Hospice Gabriel. Lennart Jonsson är ordförande och för honom var beslutet lätt.

– Vi är väldigt nöjda med hur det fungerar med både Famna och Fremia. Dessutom resonerar vi som så att om målen nås, att sektorn ska stå för 10 procent av välfärden 2030, då krävs mer resurser. Vi tror inte att Famna kan klara det själva.

Göran Holmström på Rädda barnen Välfärd menar att de delar denna uppfattning.

– Vi tycker det var glädjande beslut i Famna idag! Det lägger grunden för ett starkare civilsamhälle som är med och utvecklar välfärden i Sverige. Det är viktigt att så många idéburna organisationer som möjligt hjälpas åt i det arbetet.

 

Efter avslutat möte intervjuades Ulrika Stuart Hamilton av i Altinget Civilsamhälle. Läs hela artikeln här (kräver inlogg)