Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Historiska årsmöten och en fysisk flytt

När vi ser tillbaka på våren 2020 kommer vi att betrakta en omtumlande tid. Några av oss har vänner och släktingar som drabbats av covid19. Många av oss har jobbat mer än någonsin, med akut krishantering, vård och social omsorg i pandemins spår. Åtskilliga av oss har lärt oss nya sätt att mötas – på distans med nya IT-verktyg. Säkert ingen kommer att tänka att våren 2020 var ungefär som alla andra vårar.

På det organisatoriska planet var de sista dagarna i maj också ganska omvälvande för oss som arbetar i civilsamhället. Det var mycket mötestäta dagar och själv deltog jag i fyra årsmöten på två dagar. Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd tog ytterligare steg för att förverkliga den inriktning vi jobbat med de senaste åren: ett tätare organisatoriskt samarbete/samverkan – kanske samgående. Ett enigt Famna-årsmöte anpassade sina stadgar och lade till en formulering i ändamålsparagrafen som ska möjliggöra detta. Forum anpassade sina avgiftsnivåer och införde en rabatt för organisationer som är medlemmar i både Famna och Forum. Och båda årsmötena gav respektive i styrelse i uppdrag att fortsätta arbetet genom att tillsätta en gemensam arbetsgrupp. Den träffas första gången i mitten av juni och det blir full fart redan från början.

För att ytterligare bekräfta den tajtare synen på vad vi gemensamt kan uträtta, flyttade Forums kansli in på samma våningsplan som Famna, i Copper Building, Klara Södra Kyrkogata 1. Alla flyttkartonger och glada röster i korridoren där var en skön kontrast till alla Zoom-, Teams- och Skype-möten vi haft. Det finns riktiga, tredimensionella, människor på jobbet nu – inte bara platta skärmbilder. Kul!

Famnas årsmöte, som var en hybrid mellan fysiskt möte i rummet och de flesta deltagarna på distans och därför genomfördes i en lokal som såg ut som en tv-studio med kablar, tekniker, datorer och kameror i mängder, fattade också ett annat viktigt beslut: Stefan Nilsson, direktor för Ersta diakoni, valdes till Famnas nya ordförande. Det ska bli roligt och spännande att som generalsekreterare få samarbeta med Stefan.

Martin Ärnlöv, Röda Korsets generalsekreterare, avtackades som ordförande i Famna med en särskilt utvald forskningsrapport om fotbollsliknelser i det svenska språket, och valdes senare på dagen in i IDEA:s styrelse.

De andra två årsmötena var arbetsgivarorganisationerna IDEA och KFO som samma dag (28 maj) fattade beslut som var viktiga och konkreta steg mot ett samgående i en ny gemensam arbetsgivarorganisation. Eftersom beslutet omfattar stadgeändringar kommer extra årsmöten att hållas 1 september för att bekräfta de beslut som redan fattats. Målet är att från och med 1 januari 2021 ha en ny, stor, självständig arbetsgivarorganisation i vilken många av civilsamhällets aktörer, inklusive folkbildning, vård och social omsorg, arbetsintegrerande verksamheter och ideella organisationer med olika intresseinriktningar ingår. Mer om det på annan plats!

Senast uppdaterad 2020-06-29

Fler nyheter från Famna