Aleksandra WassoAktuellt, Idéburet företagande

Högsta förvaltningsdomstolen: Alingsås följde inte LOU i IOP med Bräcke diakoni

Högsta förvaltningsdomstolen kom nyligen med sin dom i målet mellan Alingsås kommun och Konkurrensverket, som Famna har följt. Domstolen går på Konkurrensverkets linje och anser att Alingsås kommun inte har följt lagen om offentlig upphandling (LOU) när man ingick ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Bräcke diakoni.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver att ”avtalet utgjorde ett tjänste­kontrakt enligt lagen om offentlig upphandling. Att det av parterna betecknades som ett idéburet offentligt part­ner­skap föranledde ingen annan bedömning.”

– Domen visar att LOU behöver ändras i den riktning som utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56) nyligen föreslagit. Den illustrerar också att en ramlag om IOP skulle hjälpa kommuner som likt Alingsås vill samarbeta med idéburna aktörer på innovativa sätt, säger Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare.

Läs Högsta förvaltningsdomstolens egen nyhet.

Läs Alingsås kommuns nyhet.

Senast uppdaterad 2020-05-18

Fler nyheter från Famna