Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Höstmöte om idéburnas särart, mervärde, vinstbegrepp

Famnas höstmöte samlade över 50 intresserade medlemmar. Förmiddagen inleddes av Susanna Alexius, forskare vid Score, som fick publiken att både slappna av och skärpa sig i bikupediskussioner kring vad som gör idéburna verksamheter unika, och vad som är särart och vad som är mervärdet med idéburna.

Eftermiddagen inleddes med att tre medlemsverksamheter, Bräcke Diakoni, Hajdes och Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm kort presenterade hur de hanterar ”vinstbegreppet” inom sin verksamhet och som debattfråga. Det blev livliga gruppdiskussioner, tills det var dags för att avtacka Famnas förre generalsekreterare Lars Pettersson för många års arbete i ledningen för att skapa och bygga upp Famna.

Susanna Alexius, forskare vid Score, ledde tankeväckande samtal om mervärde och särart för idéburen vård och social omsorg på höstmötet.

Susanna Alexius, forskare vid Score, ledde tankeväckande samtal om mervärde och särart för idéburen vård och social omsorg på höstmötet.

Benny Jacobsson från Hajdes höll en av inledningarna kring vinstbegreppet, och om sin verksamhets förhållningssätt till vinst och värde.

Benny Jacobsson från Hajdes höll en av inledningarna kring vinstbegreppet, och om sin verksamhets förhållningssätt till vinst och värde.

Föredragande om vad bikuporna talat om. Ariane Rodert och Truls Neubeck, Famna.

Föredragande om vad bikuporna talat om. Ariane Rodert och Truls Neubeck, Famna.

Lars Pettersson, mångårig framgångsrik generalsekreterare för Famna, avtackades av medlemmar och här Famnas ordförande Lotta Säfström.

Lars Pettersson, mångårig framgångsrik generalsekreterare för Famna, avtackades av medlemmar och här Famnas ordförande Lotta Säfström.

Höstmöte, medlemmar i bikupor. Foto Susanna Alexius

Höstmöte, medlemmar i bikupor. Foto Susanna Alexius

Ulrika Stuart Hamilton vid höstmötet 2015. Foto Susanna Alexius

Ulrika Stuart Hamilton vid höstmötet 2015. Foto Susanna Alexius

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna