Anders malmstenMedlemsnyheter, Möten och arrangemang

I coronatider – digital kunskap och kultur hos Betaniastiftelsen

Betaniastiftelsen erbjuder digitala utbildningsinsatser inom palliativ vård och existentiellt stöd. Ett exempel är den avgiftsfria webbutbildningen Palliation ABC, riktad till hela vårdteamet, som 16000 personer har genomfört, samt kortfilmer om omvårdnad och närståendestöd på flera språk.

Just nu spelar Betaniastiftelsen, tillsammans med Utbildningsradion, in temadagen ”Se hela människan i kris – värdig vård vid sjukdom och död” där olika aspekter av omvårdnad berörs som till exempel musikens kraft, värdig vård med skyddsutrustning, närståendestöd och sorgeprocesser, kulturella skillnader och språkets betydelse. Här finns länkar med mer information:

https://www.betaniastiftelsen.nu

https://livsakademin.se

https://palliationsakademin.se

Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Betaniastiftelsen driver också Kulturarenan, en samlingsplattform för kultur online, som kan vara ett stöd och sällskap i karantän och isolering samt ett redskap för vårdpersonal. Mer information: https://kulturarenan.se

Senast uppdaterad 2020-05-18

Fler nyheter från Famna