Anders malmstenKvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

I coronatider – gratis webbutbildningar om smittspridning

Så här använder du skyddsutrustning eller genomför hygienrutiner. Här kommer tips på kostnadsfria webbutbildningar för medarbetare inom vård och omsorg. Tipsen kommer från en Famna-medlem som berättar att medarbetarna har genomgått utbildningarna, som fungerar bra.

Här är länkar till de digitala utbildningarna:

Basala hygienrutiner https://vardgivarguiden.se/e-utbildning

Tre olika utbildningar – introduktion av ny personal, fokus på hygien och hur man använder personlig skyddsutrustning samt en kompletterande utbildning för den som vill utbilda andra:

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/utbildning-och-material-covid-19/

Senast uppdaterad 2020-05-18

Fler nyheter från Famna