Anders malmstenMedlemsnyheter

I dagens Brännpunkt: Kommunerna förmår inte hjälpa barn till papperslösa

“Det lever barn i Sverige som nästan alltid är rädda. Barn som inte kan räkna med att alltid äta sig mätta, ha varma kläder på vintern eller vara trygga i sina hem. Barn som inte kan räkna med att få gå i skolan eller få träffa en läkare om de blir sjuka. Så ser uppväxten ut för barn till papperslösa. De lever i extrem utsatthet, men kunskapen om deras situation är mycket bristfällig”

Det finns cirka 2-3 000 barn till papperslösa i Sverige. Kommuner saknar förmåga och kunskap att värna dessa barns grundläggande rättigheter i skolan, skriver Marika Markovits, Stockolms Stadsmission.

Läs hela artikeln här

Senast uppdaterad 2014-10-16

Fler nyheter från Famna