Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

I dagens SvD Brännpunkt: Låt inte vinstkritiken drabba våra skolor

Så här efter valet är frågorna många och inom bland annat friskolevärlden väntar man spänt på vad resultatet blir när partierna ska försöka att enas. Idéburna skolors riksförbund har en del punkter de vill föreslå som vore bra för Sveriges skolsystem och de fristående skolorna. Frågan kring vinstutdelning är förstås en av de svåra frågorna men för att ändå komma framåt föreslås att man behandlar välfärdens olika områden separat.

“Lösningarna för vård, skola och omsorg behöver inte vara likadana.” skriver Patrik Waldenström samt Håkan Wiclander, Idéburna skolors riksförbund.

Läs hela artikeln här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna