Anders malmstenAktuellt, Medlemsnyheter

IDEA och KFO går samman – vad innebär det för Famnas medlemmar?

Famnas medlemmar är idag med i sex olika arbetsgivarföreningar: Arbetsgivaralliansen, Idea, KFO, Sobona, Svenska Kyrkans arbetsgivarförening och Vårdföretagarna.

Famna-medlemmar som redan är med i antingen Idea eller KFO (sammanlagt nära 30 av 96 medlemmar) får i och med sammanslagningen som förväntas träda ikraft den 1 januari 2021 en ny och starkare arbetsgivarorganisation. Grunden för sammanslagningen lades den 28 maj då IDEA och KFO hade sina stämmor. Då antogs bland annat nya stadgar som slår fast att den nya organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och till för arbetsgivare inom civilsamhälle, idéburen välfärd, kooperation och samhällsnyttiga företag. För att ingen tvekan ska råda om oberoendet från politiken ändrades stadgarna så att politiska partier inte kan vara medlemmar, endast teckna serviceavtal och kunna teckna framförhandlade kollektivavtal, men inte rösta på stämman, delta i branschkommittéer eller på annat sätt påverka inriktningen för organisationen.

Den nya organisationen föreslås heta FREMIA (men uttalas främja) och på sikt samla sina krafter för att ena, utveckla och stärka civilsamhället och den idéburna välfärden. Arbetet börjar med arbetsgivarfrågorna, där de båda ingående organisationerna utlovar

  • Bredare serviceutbud.
  • Bättre villkor för sektorn.
  • Ett steg på väg mot något större – en gemensam intresseorganisation för civilsamhället och den idéburna sektorn.

För er som är med i någon av de andra fyra arbetsgivarorganisationerna (Vårdföretagarna, Sobona, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation eller Arbetsgivaralliansen) kommer dörren stå öppen för medlemskap i FREMIA.

Famna kommer att bjuda in till informationsträff med närmare information om vad förändringarna innebär och vad de kan innebära för din organisation.

Senast uppdaterad 2020-06-29

Fler nyheter från Famna