Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter, Okategoriserade

Idéburen behandlingsverksamhet nedläggningshotad

Det är behandlingen av 5 100 patienter som hotas från 1 juni.

– Psoriasisföreningen har under 2014 lagt fram ett flertal förslag på hur vården för psoriasis- och eksempatienter skulle kunna effektiviseras, förslag som skulle kunna spara både pengar och lidande. Vi hoppas fortfarande på en fruktbar dialog med HSN (hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget), annars är det nedläggning som väntar, konstaterar Psoriasisföreningens verksamhetschef Gunnel Köhler.

Psoriasisföreningen har haft kontakt med företrädare för partierna inom landstinget, som ställt sig positiva till föreningens effektiviseringsförslag. Nu återstår bara att se om det intresset omsätts till handling.

Famnas generalsekreterare Lars Pettersson är kritisk till beslutet och dess konsekvenser, och vill i praktisk handling se att landstinget i Stockholm stöder utvecklingen av en patientnära och idéburen vård och omsorg.

SvT:s nyheter har uppmärksammat nedläggningshotet, läs här

Tidigare Famna-nyhet här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna