Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

#idéburen i #almedalen2019

”Missbrukare sökes till VD-position”, ”Idéburen välfärd, ett tredje alternativ”, ”Min pappa här mördat, vem frågar mig hur jag mår?”, ”Upphandling lika med kvinnojourernas död?”.

Det finns mycket intressant inom området idéburen välfärd att ta del av under årets Almedalsvecka. Ett tiotal av Famnas medlemmar arrangerar egna seminarier eller panelsamtal under Politikerveckan i Almedalen. Vi har gjort en sammanställning, med reservation för eventuella ändringar, av de aktiviteter vi har hittat tack vare bidrag från många av er medlemmar samt Almedalsveckans eget kalendarium. Öppna dokumentet genom att klicka här.

Ännu fler Almedalstips
Famnas medarbetare Victoria Engman Broadley, sakkunnig idéburen välfärd, medverkar i ett par seminarier på måndag 1 juli:
Klockan 08.00 – 09.00
Samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor kring nyanländas etablering – vart är vi på väg? Läs mer här.
Klockan 12.30 – 13.15
Är de idéburna företagen räddningen för svensk välfärd? Läs mer här.

KFO
”Tankeveckan på Framtidsgränd” – så kallar KFO sitt fem dagar långa arrangemang i Almedalen 2019. Här diskuteras var civilsamhället, idéburen välfärd och Sverige är på väg med fackliga representanter, namnkunniga experter och politiker. Några av Famnas medlemmar medverkar också i samtalen under veckan. Läs mer här.

Forum
Forum arrangerar bland annat ett seminarium om inkludering och tillit där socialminister Lena Hallengren medverkar. Dessutom lanseras Ideella trädgården, en mötesplats för civilsamhället i Almedalen, där förutsättningarna för den ideella sektorn att utvecklas och bidra till ett bättre samhälle diskuteras. Värdar för Ideella trädgården är Forum, Ideell Arena och Riksidrottsförbundet. Läs mer här.

Slutligen, ett tips! Använd gärna hashtaggarna i rubriken när du twittrar från årets Almedalen! Då kan vi som inte är på plats enklare följa det som händer.

Senast uppdaterad 2019-09-02

Fler nyheter från Famna