Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Idéburen knorr på kvalitet

På nätverksträffen ges bland annat en förhandsinformation om Famnas kommande rapport om idéburen kvalitet.

Rapportens bakgrund:
På uppdrag av Famna har några ”utredare” de senaste månaderna intervjuat ett antal Famna-medlemmar om kvalitetsarbete och behov, och intervjuerna spänner över hela vidden av vård och social omsorg (äldreomsorg, sjukvård, LSS etc. etc.).
Några intervjuer återstår, och analysen är inte klar.

Men redan till Kvalitetsnätverket kommer en första återrapportering kring vilka upptäckter som gjorts hittills, vilka framtida behov som finns, med möjlighet för diskussion och reflektion.
Kvalitetsnätverket möts 4 feb kl 13-16 på Klara Södra Kyrkogata 1.
Kontakt och frågor: viktoria.loo.skyman@famna.org

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna