Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Idéburen sommar

Famnas medlemmar har inte haft stängt under sommaren. Idéburen välfärd producerar året runt! Vissa har synts och hörts i media:

Probitas (Immanuelskyrkan Vård Ab) under ledning av Samuel Borg, tillika styrelseledamot i Famna, har lyfts fram i reportage i Veckans affärer. Samuel Borg beskriver hur de ”vill bygga det goda samhället”. Det gäller t ex äldreboendet Löjtnantsgården i Stockholm, liksom verksamhet för hemlösa. Läs gärna hela artikeln här!

Famna och alla dess medlemmar beskrivs i en temaartikel om civilsamhället i Frisinnad Tidskrift. Där tas ett helhetsgrepp om sektorn och dess särart. För den som undrar vad ”idéburen” egentligen betyder är artikeln välgörande tydlig i sitt upplägg. Läs gärna hela artikeln här!

I radioprogrammet Människor och tro i slutet av juli fanns Bräcke diakoni med. Lyssnarna bjuds på nya insikter om särart och IOP (idéburet offentligt partnerskap). Lyssna gärna hela programmet här!

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna