Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Idéburen välfärd

Torbjörn Einarssons rapport (som heter Sektorsbaserad statistik på välfärdsområdet) har överlämnats till Välfärdsutredningen och dess utredare Ilmar Reepalu.

I rapportens förord skrivs bland annat att:
”Välfärdsutredningen bör i sitt slutbetänkande föreslå en avgränsning mellan idéburna och vinstdrivande organisationer i exempelvis det föreslagna utförarregistret för offentligt finansierad välfärd.” (Se även bloggen från Famnas generalsekreterare.)

Läs Einarssons rapport på länk här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna