Anders malmstenAktuellt

Idéburen välfärd i medierna

Här nedan är några av de ämnen som speglat idéburna aktörer i nyhets- och debattartiklar den senaste månaden.

15 oktober i Corren

Bräcke diakonis områdeschef Maude Kardell Wahlbäck skrev en debattartikel i Linköpingstidningen Corren där hon uppmanade Linköpings politiker, och resten av Sveriges beslutsfattare att våga tänka nytt för en bättre äldreomsorg.

https://www.brackediakoni.se/nyheter/vi-debatterar-vaga-tanka-nytt-en-battre-aldreomsorg

23 september Nya Wermlands Tidningen

Debattartikel om hur Inspektionen för vård och omsorgs nya avgifter slår mot idéburna aktörer. Artikeln, som distribuerades via Svenska Nyhetsbyrån, är signerad av Ulrika Stuart Hamilton.

https://www.nwt.se/2019/09/23/nya-avgifter-slar-mot-ideburna-aktorer/

 23 september Dagens Nyheter

En artikel om Stockholms stadsmissions verksamhet Matmissionen.

https://www.dn.se/sthlm/raddad-mat-mattar-stockholmarna/

17 september Mitti-tidningen

Drottning Silvia tog det symboliska första spadtaget för nya Ersta sjukhus.

https://mitti.se/nyheter/drottningen-spadtag-spannande/?omrade=sodermalm

Senast uppdaterad 2019-11-14

Fler nyheter från Famna