Anders malmstenAktuellt

Idéburen välfärd i medierna

22 december 2020 Altinget Debatt – Inga juridiska hinder för mer idéburen välfärd

Studieförbunden i samverkan, Nysta, Famna och Forum förväntar sig politiska beslut i enlighet med förslag i utredningen Idéburen välfärd.
Läs artikeln via denna länk.

24 december 202 DN Debatt – Sänk trösklarna för idéburna aktörer att driva skolor

Sverker Sörlin, ordförande Folkuniversitetet, och Åsa Fahlen, ordförande Lärarnas Riksförbund skriver bland annat: ”Alternativet till bevarad mångfald utan vinstutdelning finns redan – i form av idéburna aktörer. Utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56) som kom i december 2019 och tyvärr hamnat i skymundan under coronakrisens 2020 har med utomordentlig tydlighet visat hur det kan göras möjligt för de idéburna aktörerna att expandera inom välfärdssektorn, där de flesta utbildningsformer ingår, inklusive vuxenutbildning.”
Läs artikeln via denna länk.

15 januari Altinget Debatt – Polarisering – ett hot mot svensk demokrati?

Artikeln innehåller bland annat en inbjudan till alla riksdagspartierna att ingå i en parlamentarisk referensgrupp till Nysta. Undertecknarna, som är initiativtagarna till Nysta, avslutar artikeln: ”Förhoppningsvis blir detta en av många viktiga diskussioner som måste föras nu för att säkra ett samhälle och en demokrati där vi tillsammans kan klara av att ha olika verklighetsuppfattningar och åsikter, olika idéer om lösningar men en gemensam vilja till att bygga ett samhälle för alla.”
Läs artikeln via denna länk.

18 januari DN Ledare – Sverige behöver mer välfärd som drivs av idéer

Ledarskribenten refererar bland annat till Famnas politikerundersökning från 2018: ”Men kanske framför allt med resultaten i den undersökning som Famna genomförde 2018. Där svarade lokalpolitiker med olika ideologisk hemvist att de vill att den idéburna sektorn ska vara åtta till tio gånger större om tio år jämfört med i dag (Dagens Samhälle 17/5-2018).”
Läs DN:s ledare via denna länk.

Senast uppdaterad 2021-02-24

Fler nyheter från Famna