Anders malmstenAktuellt

Idéburen välfärd i medierna

Moms på vård, kritik mot tiggeriförbud, en värdig död, statsbidragen och kvinnojourerna, ensamkommande och bostäder. Det är några av de ämnen som idéburna aktörer har lyft i nyhets- och debattartiklar mellan juli och början av september.

10 juli

Dagens Samhälle – Moms på vård minskar idéburen välfärd

Samtidigt som utmaningarna inom vård och social omsorg växer hotas möjligheten att anlita personer med rätt kompetens. Att tillfälligt anlita expertkompetens såsom en sjuksköterska till ett äldreboende eller en skolpsykolog till en skola kommer nu att bli både dyrare och svårare, skriver Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton tillsammans med KFO:s förbundsdirektör Petter Skogar i Dagens Samhälle. Länk till artikeln.

13 augusti

DN Debatt – Kommunal dumpning slår sönder den sociala ekonomin

Kommunerna öppnar näringsverksamheter som till exempel loppisar, kaféer, tvätterier, antikvariat och cykelverkstäder i offentlig regi, i öppen och ogenerad konkurrens med lokala småföretag, skriver styrelsen för Certifierade arbetsintegrerande sociala företag (Certsaf) där bland annat Lena Lago, ordförande i Famna-medlemmen Basta ingår.

”De sociala kooperativen har i många år varit inriktade på att driva just denna typ av verksamheter, näringar som kan utföras utan krav på formell utbildning. När nu kommunerna i snabb takt öppnar liknande verksamheter gör de det med ekonomiska förutsättningar som andra företagare aldrig kommer nära.” Länk till artikeln.

18 augusti

Dagens Nyheter – Kritiserar Stockholmskommuner för tiggeriförbund

Marika Markovits, Stockholms Stadsmissions direktor, kritiserar Lidingö och andra kommuner i Stockholms län som planerar att införa tiggeriförbud. Länk till artikeln.  OBS! DN:s nyhetstexter ligger bakom en betalvägg.

21 augusti

Göteborgs-Posten – Alliansen vill underlätta för privata aktörer – vill införa lottning i hemtjänsten

För 1,5 år sedan infördes LOV i hemtjänsten i Göteborg. Bräcke diakoni har varit med från början. Nu väljer man att lämna en av två stadsdelar för att det går trögt att få nya kunder i Lundby. För närvarande diskuterar kommunstyrelsen att införa lottning. Det skulle innebära att de som inte gjort ett aktiv val ska lottas mellan alla aktörer som erbjuder hemtjänst i den aktuella stadsdelen, och inte automatiskt hamna hos kommunen som idag. Länk till artikeln.

2 september 2019

Dagens Nyheter – Ledare om rätten till en värdig död

Den 29 augusti sände SR Ekot ett nyhetsinslag om hur det ser ut med den palliativa vården runt om i landet. Det var siffror ur årsrapporten från Svenska palliativregistret som Staffan Lundström, överläkare på Stockholms Sjukhem redogjorde för. De visar att i många län får inte svårt sjuka patienter en anpassad vård. Ekots nyhet plockades upp av flera medier. Den 2 september behandlade DN:s huvudledare ämnet under rubriken ”Alla har rätt till en så värdig död som möjligt”.

Länk till radioinslaget.  Länk till artikeln.

2 september

Dagens Nyheter – Stark oro hos kvinnojourerna när statsbidrag görs om

Regeringen föreslår ett helt nytt statsbidragssystem för idéburna organisationer inom brottsofferområdet. Flera remissinstanser, bland annat Famna-medlemmen Unizon vänder sig mot förslaget. De anser att det riskerar att leda till att de skyddade boendena konkurrensutsätts på en marknad.

I texten citeras också Ola Segnestam Larsson, ekonomie doktor vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola som forskar om civilsamhället och ideella organisationer och just nu jobbar med Bräcke diakoni. Han anser att synen på de ideella organisationernas roll i den svenska välfärden har förändrats. Ola Segnestam Larssons utvecklar sitt resonemang i nyhetsartikeln, som finns på sidorna 6-7 i tidningen.

En angränsande artikel handlar om det goda exemplet Sigtuna Kvinnojour som är den första kvinnojouren att ingå ett IOP med en kommun. I artikeln citeras bland annat Samuel Engblom, som ansvarar för utredningen En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden. Utredningen ska också ta fram riktlinjer för hur IOP ska fungera. Han säger:

–Hur våra förslag påverkar kvinnojourerna och vad man kan göra för att skapa så bra förutsättningar för dessa som möjligt är något som vi tittar särskilt noga på.

Länk till den första artikeln.  Länk till den andra artikeln.

6 september

SR P4 Göteborg/SR Ekot – Göteborgs Räddningsmission startar studentkorridor som integrationsprojekt

Göteborgs Räddningsmission startar ett försöksprojekt med ett studentboende för ensamkommande unga och svenska studenter. Hälften av de tretton platserna ska gå till före detta ensamkommande unga, en grupp som Räddningsmissionen via projektet Hjärterum har hjälpt hitta boende under flera år. Andra hälften av platserna ska gå till svenska studenter.Intresset är större än man förväntat sig.

Länk till artikeln.

10 september

Dagens Nyheter – Stockholms Stadsmission startar bostadsförmedling för ensamkommande

Förhoppningen är att stockholmare ska välja att hyra ut genom organisationen för att hjälpa de som annars riskerar att hamna i hemlöshet. I artikel står det att Stadsmissionen inspirerats av Hjärterum i Göteborg, som är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Räddningsmission, Boplats Göteborg och Göteborgs Stad.

Länk till artikeln.

Senast uppdaterad 2019-10-17

Fler nyheter från Famna