Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Idéburen vård och omsorg kan bli mycket större i Sverige

 

I intervjun förklarar Famnas generalsekreterare en del av det som är speciellt för idéburna verksamheter och som skiljer dem från privat och offentligt driven vård och omsorg.

– De bärs av en idé som man tillämpar och som ofta är sprungen ur en särskild människosyn. Det här skapar ett extra mervärde jämfört med privata och offentliga verksamheter.

– Här finns väldigt engagerad personal som brinner för det man gör, det är vad jag ser ute i verksamheterna. Att exempelvis utgå från patienten eller den enskildes behov blir aldrig klyschor, man omsätter det verkligen i praktiken.

En tydlig skillnad jämfört med många privata verksamheter är förstås att överskott eller vinster, som man även behöver i idéburna verksamheter, genomgående går tillbaka till själva verksamheten. En skillnad jämfört med offentliga verksamheter är att man hos de idéburna ofta har kortare beslutsvägar och är bättre på att ta tillvara personalens engagemang. Det är vanligt att medarbetare vittnar om det.

– Med rätt förutsättningar kan idéburen vård och omsorg bli mycket större även här i Sverige, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Läs hela intervjun på länk här.

Ytterjärna Forums hemsideslänk här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna