Idéburet företagande

Idéburet företagande sker i olika associationsformer och i olika branscher. Alla idéburna verksamheter har det gemensamt att de drivs utan vinstsyfte och att de är grundade i värderingar och idéer.

Näringspolitiken däremot är främst utformad för vinstdrivande företag.

Vi arbetar för att synliggöra de idéburna företagen och påverka politiken på nationell och EU-nivå för att förbättra förutsättningarna.

Famna har ett mål om att den idéburna sektorn ska växa. Inom välfärden utför den (2019) runt 3 procent och målet för sektorn har vi satt till 10 procent år 2030. Målet kallas Tio2030.

Famna tar årligen fram en Tillväxtrapport, där man kan följa medlemsorganisationernas utveckling och tillväxt.

Senast uppdaterad 2022-04-19

Dela: