Anders malmstenMedlemsnyheter

Idéburet i debatten

Ericastiftelsen debatterar vårdnadstvister
”Antalet barn som växer upp med svåra vårdnadstvister ökar i Sverige. Ofta är tvisterna en svår och utdragen process som i värsta fall präglar hela barndomen och därmed framtiden. Det är därför oroväckande att dessa barn utsätts för ytterligare påfrestningar orsakade av brister i vårt rättssystem. Vi ser fram emot att FN:s barnkonvention blir svensk lag och att utveckling av barns rättigheter stärks i vårt land – gärna med inspiration från Norge.” Det skriver Anna Norlén, verksamhetschef på Ericastiftelsen, tillsammans med ytterligare fyra experter i en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet den 26 februari. Läs mer

Ny moms på inhyrd vårdpersonal slår mot idéburna
Idéburen verksamhet riskerar att drabbas hårt av regeringens nya moms på inhyrd vårdpersonal, anser Helene Mellström, direktor Bräcke diakoni och Erik Andersson, områdeschef Hälsa & Vård Bräcke diakoni i den debattartikel i Dagens Samhälle den 27 februari. Läs mer

Akut skydd behövs för våldsutsatta kvinnor med beroendeproblem
90 procent av alla kvinnor som lever med beroendeproblematik blir utsatta för våld. Det konstaterar Sanna Detlefsen, direktor på Linköpings Stadsmission på Östgötakorrespondents debattsida den 8 mars, Alla kvinnors dag. Hon skriver vidare bland annat: ”På Stadsmissionens behandlingshem Oasen har vi sedan många år utvecklat metoder för att säkerställa att målgruppen kan erbjudas insatser som möter hela människans behov. Vi jobbar nu, bland annat med ett stort utbildningsprojekt för yrkesverksamma, för att fler kvinnor ska få rätt hjälp. Det är hög tid att målgruppen får den hjälp och de förutsättningar de behöver för att klara av att leva ett liv utan ett behov av att medicinera sig med olika droger.” Läs mer

Unizon/Roks förordar IOP i stället för upphandling av skyddat boende
Ingå partnerskap med kvinnojourerna, experterna, i stället för att konkurrensutsätta och göra mäns våld till en vinstaffär. Den uppmaningen skickar företrädare för Unizon och Roks till politiker i sju Stockholmskommuner på Dagens Samhälles debattsida den 25 februari. Famna-medlemmen Unizon och Roks skriver vidare: ” Nacka, Värmdö, Tyresö, Botkyrka, Huddinge, Haninge och Nynäshamn gick i början av februari ut med en gemensam upphandling av skyddat boende. Detta trots uttalad politisk vilja från ledande politiker och stora möjligheter för kommuner att samverka med idéburna kvinnojourer utan att upphandla. Att välja att konkurrensutsätta och skapa en ny marknad är ett ideologiskt beslut som får stora konsekvenser för arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.” Läs mer

Senast uppdaterad 2019-03-17

Fler nyheter från Famna