Anders malmstenMedlemsnyheter

Idéburet i medierna

Medieintresse kring ny rapport om Kriminalvårdens transporter av unga

”Jag blev behandlad som en mördare”. Så heter en ny rapport om barn och unga som omhändertagits av socialtjänsten och transporteras med Kriminalvårdens nationella transportenhet till och från ungdomshem och domstolar. Rapporten har tagit fram av Ung inlåst, ett projekt som ägs av Skyddsvärnet och finansieras av Arvsfonden. Den har fått stor medial uppmärksamhet. I rapporten finns många vittnesmål från unga om långa resor med övernattningar på häkten och fängelser. Det förekommer att de har handfängsel och i vissa fall även midje- och fotfängsel. Det händer att de reser tillsammans med dömda vuxna som ska transporteras till fängelser. Syftet med rapporten är att lyfta ungas upplevelser av att transporteras av Kriminalvårdens nationella transportenhet.
Lyssna på inslag i SR P1 Lunchekot
Läs i Aftonbladet
Rapport från JO
Läs Skyddsvärnets rapport

Stora Sköndal om eHälsoprojektet i 2025-podden

I den senaste ehälsa2025-podden berättar representanter för Stora Sköndal om sitt engagemang i Famnas eHälsoprojekt, som efter tre år avslutades hösten 2018. Du kan både lyssna och se Sanna Tidala, IT- och kvalitetschef samt medlem i projektets styrgrupp, och Eva Jansson, kvalitetsutvecklare och ehälsocoach, berätta hur de konkret har arbetat för att stärka kunskapen om digitalisering och IT hos medarbetarna. Lyssna här
Läs mer om Famnas eHälsoprojekt, som finansierades av ESF-rådet.

Om ehälsa 2025

År 2025 ska Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Det är visionen för organisationen E-hälsa 2025. Den består av politiska företrädare och tjänstemän från staten, Sveriges Kommuner och Landsting, kommuner och landsting. Det har också bildats ett nationellt råd bestående av beslutsfattare från berörda organisationer, från civilsamhället och andra parter, med uppdrag att vara vägledande i det fortsatta arbetet för att uppnå visionen.
Läs mer här

Senast uppdaterad 2019-06-20

Fler nyheter från Famna