Anders malmstenIdéburet företagande

Idéburna aktörer i offentlig upphandling

Den 12 december publicerade Upphandlingsmyndigheten sin årliga rapport tillsammans med Konkurrensverket med statistisk för offentlig upphandling under 2018 (Upphandlingsmyndigheten 2019:5).

Vad gäller idéburna aktörer är läget som förra året. Idéburna aktörer lägger färre anbud än privata aktörer men när man gör det så blir man tilldelad kontraktet i högre utsträckning.  Skyddsvärnet, Bräcke diakoni och Stockholm Stadsmission var de tre idéburna organisationer som la flest anbud.

En utveckling, sett till offentlig upphandling som helhet, är att antalet överprövningar fortsätter minska.

Hela rapporten kan läsas här.

Senast uppdaterad 2020-01-29

Fler nyheter från Famna