Johanna OlssonAktuellt, Alla nyheter, Debatt

Idéburna äldreboenden har bäst kvalitet – dags att låta sektorn växa

En forskningsstudie från Göteborgs universitet visar att kvaliteten på idéburna äldreboenden är bättre än den på kommunala och privata. Med detta faktum som utgångspunkt uppmanar nu Famnas generalsekreterare, Ulrika Stuart Hamilton, och Karin Liljeblad, branschexpert på Fremia, landets politiker att se till att den idéburna sektorn växer. Sedan årsskiftet finns lagar på plats som ger kommuner och regioner möjlighet att reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem (LOV) till idéburna organisationer i välfärden. Nu måste politiker våga göra verkstad av dessa möjligheter!

”Politiker från höger till vänster säger att de vill att den idéburna välfärden ska växa. I den politikerenkät som Famna gjorde i mars förra året sa politikerna att de vill att den idéburna sektorn på sikt ska stå för 20 procent av välfärden. Vi applåderar de höga ambitionerna, men det är faktiskt en bra bit kvar dit.

Endast tre procent av välfärden drivs i dag av idéburna aktörer. Kommunerna själva står för ungefär 77 procent av all välfärdsverksamhet och de kommersiella vård- och omsorgsföretagen för ungefär tjugo procent.”

Vill du läsa hela debattartikeln finns den att läsa på Altinget.se. 

Även annan media har lyft nyheten om kvaliteten på idéburna äldreboenden. I Barometerns ledare tas frågan upp, något du kan läsa här.
Också SPF Seniorerna tar upp ämnet, läs hela artikeln på Senioren.se

Senast uppdaterad 2023-02-23

Fler nyheter från Famna