Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Idéburna företag osynliggörs

Ulrika Stuart Hamilton skriver:
”Men i all er kritik av Välfärdsutredningen (senast i Di 10/5) väljer ni nogsamt att – liksom många politiker och tjänstemän i offentlig sektor – osynliggöra alla de aktörer i välfärden som inte har ett vinstsyfte och som återinvesterar hela överskottet, alltså den idéburna sektorn.

Långt före både offentligt utbyggd välfärd och privata alternativ fanns många av de idéburna aktörerna där: Stiftelsen Stockholms Sjukhem, Bräcke diakoni, Ersta diakoni, Stadsmissionerna, Skyddsvärnet och många fler som alla är över 100 år gamla. Alla har de i decennier bedrivit kvalificerad vård och social omsorg utan vinstsyfte, långt innan Vårdföretagarna föddes.

I offentlig statistik liksom i offentliga upphandlingar klumpas de idéburna ihop med de vinstdrivande företagen. Där finns bara offentligt eller privat. Men nu äntligen, i Ilmar Reepalus slutbetänkande, kommer förslag om särredovisning i statistiken så att dessa icke vinstsyftande välfärdsföretag kan identifieras. Och i huvudbetänkandet lades förslag om bättre regler i offentlig upphandling, så att den särart och det mervärde som idéburna aktörer erbjuder faktiskt kan vägas in av upphandlande myndighet.

Allt prat om att hela utredningen hör hemma i papperskorgen blir därför ytterligare ett osynliggörande av dem som alltid funnits i svensk välfärd, som erbjuder lösningar och omsorg där det offentliga och det vinstdrivande inte finns eller gett upp. Av dem som erbjuder alternativ med tydliga värderingar och vårdfilosofier, bortom offentliga utförare och privata vinstdrivande företag.

Jag vill inte förstöra feststämningen på födelsedagen men ärligt talat: även Vårdföretagarna måste kunna se och erkänna denna tredje sektor i välfärden.”

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare, Famna,
riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg

Debattartikeln finns på länk här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna