Anders malmstenAktuellt

Idéburna i medierna

Idéburna företrädare har både synts i debatten, i redaktionella artiklar och i TV den senaste tiden.

15 november

Dagens Samhälle Debatt – Rimligt att idéburna får en särställning

Valfriheten inom välfärden har ensidigt gynnat kommersiella aktörer på bekostnad av idéburna verksamheter. Därför är det rimligt att kommuner och regioner kan ge idéburna aktörer en särställning, skriver företrädare för den idéburna sektorn i en replik till Svenskt Näringsliv. Läs via denna länk.

Läs ursprungsartikeln från Svenskt Näringsliv via denna länk. 

 

21 november

Dagens Samhälle – Stopp på framfarten för idéburen sektor

Dagens Samhälle rapporterade om Famnas nya Tillväxtrapport. Läs via denna länk.

 

12 december

Dagens Samhälle Debatt – Så banar vi väg för mer idéburet i välfärden

”Alla sektorer behövs i välfärden, men rättslig osäkerhet gör att vi inte fullt ut drar nytta av idéburna aktörers kompetens.” Det skriver särskilde utredaren Samuel Engblom, när han lämnade sitt betänkande till civilminister Lena Micko. Utredningen föreslår ändringar i LOU och LOV och innehåller också en vägledning för idéburet offentligt partnerskap. Läs via denna länk.

 

13 december

Dagens Samhälle Debatt – Öka den idéburna delen av välfärden, Micko

Dagen efter Samuel Engblom presenterade sin utredning skrev Forums ordförande Patrik Schröder och Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton en uppmaning till civilminister Lena Micko (S) att se förslagen i utredningen om idéburna aktörer i välfärden som ett första steg i ett offensivt program för att öka den idéburna välfärden i Sverige. Läs via denna länk.

 

16 december

SVT Aktuellt – Reportage om Stockholms stadsmissions arbete inför julen

I ett långt reportage i Aktuellt uppmärksammades Stockholms stadsmissions arbete med att hjälpa utsatta barnfamiljer inför julen. Inlaget börjar efter 22 minuter och 54 sekunder in i sändningen. Se inslaget via denna länk.

Senast uppdaterad 2020-01-29

Fler nyheter från Famna