Anders malmstenMedlemsnyheter

Idéburna i medierna

18 mars Altinget Debatt – ”Lena Micko, det är dags att reformera välfärdssystemet.”

Det är uppmaningen till civilministern i en debattartikel på Altingets.se den 18 mars. Artikeln är undertecknad av Ulrika Stuart Hamilton, Nystas ordförande Martin Ärnlöv samt Marika Markovits och Christer Hallerby, teamledare respektive co-pilot för Nysta-gruppen ”Välfärd i förändring”. Här finner du länk till artikeln.

12 mars Altinget – Sju av åtta partier ska ingå i civilsamhällets referensgrupp

Nystas parlamentariska referensgrupp uppmärksammades i en artikel i Altinget. Martin Ärnlöv, Nystas ordförande, citerades i artikeln. Här finner du länk till artikeln.

8 mars Dagens Nyheter – Ideella organisationer vill rädda skolor i utsatta områden

Famna-medlemmen Göteborgs Räddningsmission ska öppna en grundskola i ett utsatt område i Göteborg. Det berättar Räddningsmissionens direktor Emil Mattsson i en artikel i Dagens Nyheter. Här finner du länk till artikeln.

6 mars Dagens Nyheter – Kommunerna behöll bidrag som skulle hjälpa personal

Famna-medlemmen Neuberghska Bambergerska Äldreboendet i Göteborg kontaktade Göteborgs stad för att få ta del av ett statsbidrag tänkt för omsorgspersonal som jobbat i pandemin. Då fick man veta att det inte skulle fördelas ut i verksamheterna utan bokföras centralt inom kommunen. Här finner du länk till artikeln.

5 mars Altinget – Riksdagen kräver mer och bättre stöd till civilsamhälle

Famna skickade tillsammans med Forum och Giva Sverige en rapport till finansdepartementet där de pekar på ett antal problem och önskar generella anslag hellre än projektbidrag som måste sökas. Här finner du länk till artikeln.

24 februari Altinget Debatt – Se till att den digitala revolutionen förblir en positiv kraft

Nystas team Digitalisering och AI lanserade delrapporten “Ett AI-manifest för det civila samhället?”. I samband med det skrev teamledare Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen, och Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige, en debattartikel i Altinget.

Senast uppdaterad 2021-04-28

Fler nyheter från Famna