Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Idéburna i välfärden – nya upphandlingsregler

De tre organisationernas företrädare skriver vidare att de särskilt välkomnar förändringar i upphandlingsdelarna.

”Förändringarna ligger inom det handlingsutrymme som EU:s upphandlingsdirektiv tillåter för välfärdstjänster, och det finns liknande lösningar i en rad EU-länder. Förslagen innebär att värdefulla särdrag som kännetecknar idéburna aktörer får synliggöras tydligare i upphandlingar och gör det även möjligt att rikta sig direkt till idéburna aktörer om upphandlingen underskrider EU:s tröskelvärde. Det innebär inte nya krav på kommuner och landsting, utan endast ökade möjligheter.”

Läs hela artikeln i Dagens samhälle på länk här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna