Aleksandra WassoAktuellt

Idéburna och medierna i oktober

Under oktober månad har idéburna organisationer och Famnamedlemmar förekommit i flera olika medier. Bland de större inslagen märks Famnas artikel tillsammans med några medlemmar på Altinget Debatt om idéburna skolors förutsättningar. På internationella fattigdomsdagen den 17 oktober skrev Sveriges Stadsmissioner på DN Debatt att människor i ekonomisk utsatthet inte får den hjälp de har rätt till. DN har också skrivit om Räddningsmissionens arbete med EU-migranter.

Här följer fler mediehändelser under den gångna månaden:

6 oktober Altinget Debatt – KD: Låt civilsamhället spela en större roll i välfärden

Valfrihet i välfärden har allt mer kommit att handla om ett val mellan en större kommersiell aktör och kommunens verksamhet. Nu behövs ett större grepp för att främja ideella organisationers medverkan i välfärden, skriver Jakob Forssmed, riksdagsledamot (KD) samt ekonomisk-politisk talesperson. Läs artikeln här.

11 oktober SVT Nyheter Uppsala – Ingen hjälp för sexköpare som vill ändra sig

Samariterhemmet Diakoni i Uppsala nämns som ett gott exempel då planerar att starta en mottagning för män som köper sex. Mottagningen ska fungera som stöd för de som önskar få hjälp. Läs och se inslaget här.

13 oktober SVT Nyheter Väst – Fyra stora sexköpssidor polisanmäls

Unizon är en av flera föreningar som anmält fyra av de största sexköpssidorna i Sverige. Läs och se inslaget här.

14 oktober DN Debatt – ”Skärpt spelreglering hotar civilsamhället”

48 organisationer, bland dessa några Famnamedlemmar, har undertecknat artikeln som uppmanar regeringen att ändra så att allmännyttiga lotterier inte omfattas av de skärpta krav som föreslås. Läs debattartikeln här.

15 oktober Altinget Civilsamhället – Professor Malin Lindberg: Social innovation lagar revor i välfärdsnätet

Läs intervjun med Malin Lindberg forskar om social innovation vid Luleå tekniska universitet och ingick i Nystas expertgrupp för forskning, utbildning och innovation.

21 oktober Altinget Debatt – Låt inte politiken gynna storbolagen framför civilsamhället

Petter Skogar, vd Fremia, betonar vikten av att civilsamhället och den sociala ekonomin måste få ta plats när arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen reformeras för att människor långt från marknaden inte ska glömmas bort. Läs debattartikeln här.

22 oktober Altinget Civilsamhället – Oljeqvist: Politikers kunskap om civilsamhället har minskat

Johan Oljeqvist, vd Fryshuset och en Nystas teamledare, anser i en intervju att kunskapen om civilsamhället har minskat både på politisk nivå och tjänstemannanivå. ”Vi behandlas mer och mer som en underleverantör till det offentliga.” Läs hela intervjun.

22 oktober 2021 Altinget Debatt – Stoppa de oseriösa aktörerna inom familjehemsvården

Skyddsvärnet kräver att Socialdepartementet och Socialstyrelsen säkerställer trygghet och god vård även för vuxna som är i behov av familjehemsvård. Det kan göras genom att införa tillstånd för att bedriva konsulentstödd familjehemsvård och genom att föra statistik. Artikeln är undertecknad av Nilla Helgesson, direktor och Lovisa Älenmark, enhetschef familjehemsvården.

25 oktober Dagens Samhälle Debatt – Regeringen, förbättra civilsamhällets förutsättningar

Läs Famnas och Studieförbundens uppmaning till regeringen att presentera propositionen om idéburen välfärd som civilsamhället väntat på alltför länge.

 

Senast uppdaterad 2021-11-22

Fler nyheter från Famna