Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Idéburna ska öka sin andel av välfärden: ”Vårt mål är: Tio 2030!”

Efterfrågas: Fler idéburna i välfärden
Den idéburna sektorn är mycket mindre i Sverige än i de flesta andra länder i Europa. I Norge står de idéburna för 8 procent medan de i Danmark är utgör hela 14 procent av välfärden. I många andra länder, som Tyskland, Belgien och Nederländerna är andelen ännu högre.
Nu är målet att idéburna ska nå 10% andel av svensk välfärd år 2030.

De idéburna aktörerna har det gemensamt att de är grundade i en sammanhållen filosofi och att de återinvesterar all vinst i verksamheten. Det gör att verksamheterna tillför något till välfärden som varken de offentliga eller de privata aktörerna kan.

– Vi ser mängder av exempel på hur vi idéburna skapar verksamheter som uppskattas av vårdtagarna och patienterna. Lokalpolitikerna i Sverige är mycket positiva till det vi gör och vill att vi ska öka vår verksamhet. Därför är det dags att vi sätter ett ambitiöst tillväxtmål och sedan jobbar hårt för att uppnå det, säger Martin Ärnlöv.

I dag omsätter den idéburna sektorn 12 miljarder kr per år, vilket utgör mellan 2 och 3 procent av välfärden. För att nå 10 procent behöver omsättningen öka till 48 miljarder kr år 2030. Då krävs det en årlig tillväxt på drygt 10 procent. Famnas styrelse har efter ett omfattande utredningsarbete ställt sig bakom målet som nu föreläggs Famnas årsmöte i maj för beslut.

Alla partier överens
– Politiker från höger till vänster säger att de vill se mer idéburen verksamhet i välfärden. Vi är beredda att svara upp mot detta men det kommer också att krävas ett mycket tydligt politiskt ledarskap för att ge de idéburna verksamheterna bättre förutsättningar, sa Martin Ärnlöv.

På samma pressträff presenterades en undersökning om lokal- och regionalpolitikers inställning till idéburen vård och omsorg. Undersökningen visar att lokal– och regionalpolitiker vill att de idéburna ska stå för en femtedel av välfärden, konstaterade Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton. Det innebär att de idéburna välfärdsaktörerna ska tiofaldiga sin andel av välfärden, enligt den undersökning som Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, låtit göra.

– Det innebär ett helt enormt stöd för de idéburna aktörerna från dem som faktiskt bestämmer hur välfärden ska fungera. Men det räcker inte med ord, vi vill också se att landets lokalpolitiker på allvar släpper fram de idéburna verksamheterna, sa Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna.

* En sammanfattning av undersökningen med pressmeddelande finns på länk här.
* De power-point-bilder som visades under pressträffen finns på länk här.

Aktuella exempel från idéburna företagsverksamheter
Exempel på hur idéburna inom välfärden både möter hinder och tar steg för tillväxt, och möter människors behov finns i bilagor här nedan.
* Ersta diakoni bygger nytt sjukhus och har vunnit specialiserad öppen- och slutenvård, inklusive intensivvård, inom internmedicin och kirurgi. Uppdraget löper initialt över sju år.

* Bräcke diakoni beskriver hur patienter kommer i kläm när upphandling styrs enbart av priset, inte kvalitet eller andra parametrar. Det handlar om Bräcke diakonis Rehabcenter Sfären, där en bra verksamhet tas över av annan aktör som är billigare.

* Stockholms sjukhem beskriver en långsiktig språksatsning för bättre vård och omsorg.
– Språksatsningen går i linje med våra värderingar att ge vård och omsorg som bygger på omtanke, respekt och kunskap, säger Therese Lindberg på Stockholms sjukhem.

* Stockholms Stadsmission möter utsattheten tidigt och tar emot människor som söker sig till Stadsmissionen när alla andra dörrar har stängts. Exempel är Crossroads, Baba och Fadderhem för ungdomar i asylprocess.

* Stora Sköndal beskriver här Grön etablering – en väg in i samhället. Stora Sköndals målgrupp är nyanlända med migrationsstress, motivationsbrist, psykisk ohälsa och som befinner sig mycket långt ifrån arbetsmarknaden.

 

Famna har frågat alla Sveriges kommunal- och landstingsråd plus samtliga ordföranden i de kommunala nämnder som hanterar just dessa frågor. Totalt är det 347 lokalpolitiker från 17 landsting/regioner och 189 kommuner som har svarat på frågorna.

Av det dryga tusentalet lokalpolitiker som fick enkäten svarade 32 procent.

 

(Denna text har uppdaterats med ett förtydligande i första textstycket.)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna