Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Idéburna till Göteborgs stad: Förverkliga samarbetet med den sociala ekonomin

Företrädare för Famna Väst skriver i Göteborgsposten att Göteborgs Stad väljer sina egna vård- och omsorgsboenden först, och utnyttjar bara avtalen med idéburna aktörer i undantagsfall.

Det är inte kostnadsskäl, konstaterar artikelförfattarna, för de idéburna verksamheterna ligger lägre i pris än genomsnittet.

Varför förverkligas inte planerna på samverkan med de idéburna aktörerna? Det rimliga antagandet måste vara att Göteborgs Stads egenintresse sätts före den enskilda individuella bedömningen. Därmed känns den valfrihet, som man berömmer sig själva med att erbjuda, långt borta.

De sex idéburna verksamheterna Bräcke diakoni, Skyddsvärnet i Göteborg, Göteborgs kyrkliga stadsmission, Göteborgs Räddningsmission, Stiftelsen Gyllenkroken och Vasahemmet riktar i debattartikeln en uppmaning till Göteborgs stad:

– Börja realisera punkterna i den befintliga handlingsplanen mellan staden och den sociala ekonomin, pröva till exempel några uppdrag med annan utförare än offentlig sektor inom anhörigstöd, äldreomsorg, daglig verksamhet och hemlöshet.

Läs hela artikeln här

 

 

(Publicerad 150529)

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna