Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande

Idéburna vårdgivare får stöd för merkostnader till följd av covid-19

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande ett antal positiva förtydliganden av den statliga kompensationen för merkostnader i vården och omsorgen till följd av covid-19. Famna har tillsammans med Vårdföretagarna tillskrivit regeringen och efterfrågat ett förtydligande av att även idéburna och privata utförare ska omfattas av kompensationen. Dagens regeringsbeslut innebär just detta förtydligande.

– Vi välkomnar regeringens beslut. Det har varit oklart om idéburna och privata aktörer kommer att få del av kompensationen för högre kostnader i samband med pandemin, vilket skapat stor oro bland våra medlemmar, säger Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton.

Det är kommuner och regioner som söker stödet hos Socialstyrelsen men det ska inte spela någon roll vem som utför verksamheten. Ifall en kommun eller region har beslutat att överlämna vården eller omsorgen åt en annan aktör ska de ansöka om ersättning även för den andra aktörens extrakostnader.

Förordningen ändras så att paragrafen som anger att bidragen lämnas i mån av tillgång på medel tas bort, liksom bestämmelsen som säger att Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar. Dessutom ändras datum för ansökan, till senast den 31 augusti, respektive den 30 november 2020, och gäller kostnader som uppstått från och med den 1 februari 2020. Förordningen träder ikraft den 15 juni 2020.

Senast uppdaterad 2020-06-29

Fler nyheter från Famna